Bibliográfia

KÖNYVEK

Az ember ideje. Esszék az időről. Budapest: Holnap Kiadó, 2009.

Sorsba fordult történelem. Budapest: Holnap Kiadó, 2005.

Utak és korlátok az egészségügyben. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 1998.

Ártó-védő társadalom. Ahogy a társadalom betegít és gyógyít. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1989.

A kiszolgáltatottság anatómiája az egészségügyben. Budapest: Magvető, 1986.

Bedarf, Funtion und Wertwechsel in der Musik. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1980.

Az életmód az időben, a tárgyakban és az értékekben. Budapest: Gondolat, 1977. 

Az életmódról. Budapest: MTA, 1974.

Zene, Ifjúság, Mozgalom. Budapest: Zeneműkiadó, 1974.

A zene életének szociológiájaBudapest: Zeneműkiadó, 1969.

A zene az emberek között. Fővárosi nagyüzemi és falusi szociológiai felvétel tapasztalataiból. Budapest: Rádió Szakkönyvtár, 1967.

 

TANULMÁNYOK–ÍRÁSOK
(Az alábbi lista Losonczi Ágnes tanulmányait kronológiai 
rendben tartalmazza; a tematikus bontás ide kattintva érhető el.)

„Az ember ideje”. Fordulópont, 11 (2009)/1, 43–58.

„Az öregségről”. Pannonhalmi Szemle, 13 (2005)/3. 43–57.

„Az igazat, csakis az igazat s a teljes igazat vallja”. In: Zalán Vince (szerk.): Az Ember-lépték, Ember Judit portréja. Budapest: Osiris, 2003, 7–45.

„A tárgy halála, a szemét élete”. Egyenlítő, 1 (2003)/5–6, 4–16.

„Amit láttam, és amit nem láttam”. In: Harminc év, Mannheim-előadások. ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet, 2003, 57–77.

„A köszöntés köszönése”. Kultúra és Közösség, 7 (2003)/2–3, 21–26.

„Ferge Zsuzsa Elszabadult egyenlőtlenségek című könyvének bemutatása”. Esély, 13 (2002)/2, 107–117.

„Hegedűs András”. In: Rozgonyi Tamás–Zsille Zoltán (szerk.): Búcsú Hegedűs Andrástól. Budapest: Osiris, 2001, 284–290.

„Az egészség társadalmi veszélyeztetettségéről; a népegészség romló állapotának magyarázatához.” In: Cseh-Szombathy László–Tóth Pál Péter (szerk.): Népesedés és népességpolitika: tanulmányok. Budapest: Századvég, 2001, 221–270.

„Bevezető a »Szociális munkás a súlyos beteg mellett« című konferenciához. Kharón, 4 (2000)/3, 69–77.

„Idősek ideje, a kor viselése”. Kultúra és közösség, 3 (1999)/2, 5–28.

„A legnagyobb életforduló: a gyerekvárás, szülés, születés – a társadalomkutató szemével”. In: Raffai Ernő (szerk.): Várandósság, születés és gyermeknevelés a magyarországi kultúrákban. Budapest: Magyar Pre- és Perinatális Pszichológiai és Orvostudományi Társaság, 1999, 104–117.

„A »biztonságos szülés« társadalmi, emberi és egyéni feltételeiről”. Védőnő, 9 (1999)/1, 13–16.

„Bevezető”. In: Banyár Magdolna: A mozizás a 90-es évek első felében. Budapest: Mozgókép és Befogadás Alapítvány, 1998, 3–17.

„Mire jó a szociológia?” In: Hidy Péter (szerk.): Az idő az életmódban: egy Békés megyei kutatás 25 éve. Békéscsaba: Békés Megye Képviselőtestülete, 1996, 15–23.

„Búcsúzunk!” Védőnő, 6 (1996)/6, 42–43.

„Az öregek sorsa a változó múltak jelenidejében”. In: Lévai Katalin (szerk.): Kötet az idősekről. Esély füzetek 2. Budapest: Esély Családsegítő szolgálat, 1995, 9–47.

„Történelmi sasszék – Dokumentumfilm kell, de kinek?” Filmvilág, 36 (1993)/8, 4–7.

„Polgárosodás? – Fogalom és valósága”. Replika, 3–4 (1993)/11–12, 94–106.

„Családerősítő és gyengítő folyamatok a mai társadalomban”. In: Benkő Ágota–Mohay Tamás (szerk.): Reményünk a család: a II. Családkongresszus előadásai. Budapest: Nagycsaládosok Országos Egyesülete, 1992, 13–32.

„Az életküzdelmek ára: a megbetegedések következményei és magyarázata”. In: Víg Mónika (szerk.): Hogyan éljük túl a XX. századot? Válogatás a budapesti Fidesz Akadémián 1989 márciusa és 1990 júniusa között elhangzott előadásokból. Budapest: Narancs Alapítvány, 1992, 106–138.

„A védőnők fontosságáról és szükségességéről – szociológus szemmel”. Védőnő, 2 (1992)/1, 4–8.

„Az új élet kihordása: szülés, születés”. In: Hanák Katalin (szerk.): Terhesség–Szülés–Születés I.-II. Budapest: MTA Szociológiai Kutatóintézet, 1991, 5–40.

„Bemutatják-e Ember Judit új filmjét? – Befalazott szabadság”. Magyar napló, 2 (1990)/29, 11.

„A legnagyobb életforduló: a gyerekvárás, szülés, születés – kutatási tapasztalatok, gondolatok”. In: Benkő Ágota (szerk.): Egészséges család, egészséges nemzet: Családkongresszus 1990. Budapest: Nagycsaládosok Országos Egyesülete, 1990, 213–225.

„Társadalmi ártalom, hiányzó védelem”. Magyar tudomány, 34 (1989)/3, 226–236.

„Betegség és társadalmi ártalom”. In: Csató Éva–Szentgyörgyi Zsuzsa:  Sorskérdéseink. Tanulmányok. Budapest: Akadémiai, 1989, 85–98.

Kísérőtanulmány Korniss Péter könyvéhez: A vendégmunkás: Fényképregény. Budapest: Mezőgazdasági Könyvkiadó, 1988, 3–14.

„A mentális egészség társadalmi veszélyeztetettsége – Az életmód, életvezetés károsító faktorai”. In: A Magyar Pszichiátriai Társaság 1. kongresszusa. Budapest: Magyar Pszichiátriai Társaság, 1983, 3–13. 

„Az egyén és a társadalom felelőssége”. In: Szollár Lajos (szerk.): Bíztató: „...Őrizd meg jól az életed”. Budapest: Akadémiai, 1988, 184–194.

„Ártó és gyógyító társadalom?” Kortárs, 32 (1988)/11, 99–108.

„Betegség és társadalmi ártalom”. Magyar tudomány, 32 (1987)/9, 689–702.

„Világunk tárgyai, tárgyaink világa”. In: Pohárnok Mihály (szerk.): Örökség: tárgy- és környezetkultúra Magyarországon. Kiállításkatalógus. Műcsarnok, Design Center, 1985, 3–8.

„Szemle után”. Filmvilág, 28 (1985)/4, 3–8.

„Társadalmi ártalom, társadalmi védelem”. Társadalomkutatás, 2 (1984)/1, 70–87.

„Az élettörekvések és az ismeretterjesztés”. In: Vercseg Ilona–Vitányi Iván (szerk.): Alapvetés. Szöveggyűjtemény a „nyitott” művelődési otthoni tevékenységéhez. Budapest: Múzsák Közművelődési Kiadó, 1984, 43–62.

„Az egészséggel kapcsolatos érdekek és értékek változásai. In: Barabás János–Vitányi Iván (szerk.):  Az életmódról. Korkép, körkép, kórkép 5. Budapest: Ifjúsági Lapkiadó Vállalat, 1984, 306–321.

„Az egészség és betegség társadalmi szabályozottsága”. In: Hoppál Mihály–Szecskő Tamás: Életmód modellek és minták. Budapest: Tömegkommunikációs Kutató Központ, 1984, 181–199.

„A táplálkozás társadalmi és emberi viszonyai”. In: S. Nagy Katalin (szerk.):  A viselkedéskultúráról. Budapest: Kossuth Kiadó, 1984, 241–262.

„Tájékozatlanság az információözönben”. Jel-kép, 4 (1983)/2, 6–11.

„Túl/lebecsült anyagiak és megpörkölődött eszmék – A nyolcvanas évek televíziózása elé”. Filmvilág, 25 (1982)/5, 53–56.

„A beat mint az ifjúság önálló kifejezési törekvése”. In: Balázs István (szerk.): Zenekultúránkról. Budapest: Kossuth, 1982, 203–235.

Létérdek, érdeklődés és az életmód tendenciái. A nyolcvanas évek és a Televízió. Budapest: MTA Szociológiai Intézet, 1981.

„A divat”. In: Horgas Béla–Levendel Júlia (szerk.): Ez most a divat. Tanulmányok, esszék, cikkek, versek, novellák. Budapest: Gondolat, 1981, 11–21.

„Az élettörekvések és az ismeretterjesztés”. TIT Műhely (1980)/2, 7–32.

„Az egészséggel kapcsolatos érdekek és értékek változásai”. In: Egészség és társadalom: A Magyar Szociológiai Társaság I. vándorgyűlése: Pécs, 1979. október 25–27. Budapest: Magyar Szociológiai Társaság, 1979, 181–194.

„A kortárs avantgárd zene fogadása és fogadásának indítékai”. Parlando, 21 (1979)/1, 5–11.

„A gépkocsi százada. Mi hát az autó?”.Tett, 2 (1979)/2, 1–4.

The way of Life in Time, in Objects and in Values”. In: Gazsó Ferenc–Bertalan László (szerk.): An overview of sociological research in Hungary. Budapest: Akadémiai, 1978, 140–143.

„Az életmódkutatás néhány elvi problémája”. In: Szántó Miklós (szerk.): Életmódkutatás a szocialista országokban. Budapest: Kossuth, 1978, 44–88.

„A szocialista életmód térhódításának feltételei”. In: A fejlett szocializmus építése. Budapest: Kossuth, 1978, 230–243.

„Needs and the way of life”. In: Szántó Miklós (szerk.):  Ways of life: Hungarian sociological studies. Budapest: Corvina, 1977, 217–259.

„Az életmód szervező szükségletek és a magyarázó értékek szerepéről”. Szociológia (1977)/3, 365–387.

„Conflicts d'Adaptation et Role Promoteur des Aspiration”. In: Transformation d l'environnement, des aspiration et des valeurs. Párizs: CNRS, 1976, 135–182.

„Die Soziologie des Musiklebens”. In: Balla Bálint (szerk.): Historische Entwicklung und sozialer Wandel. Band I. Stuttgart: Enke, 1974, 222–244.

„Der Soziale Wandel und die Veränderung der Lebensweise”. In: Balla Bálint (szerk.): Historische Entwiklung und sozialer Wandel. Band I. Stuttgart: Enke, 1974, 115–142.

Életmód, ismeretszükséglet, ismeretterjesztés”. TIT Műhely, (1973)/3–4, 69–87.

„Mit olvasnak a fiatalok”. Világosság, 13 (1972)/6, 368–370.

„Zeneoktatásunk módszeréről”. Muzsika, 15 (1972)/2, 5–6.

„Habit of life and aspirations”. In: Some problems of Aspiration Research. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 1970, 1–18.

„Magyar nóta, népdal, dzsessz és a közönség – Társadalmi orientációváltás a köznapi zene használatában”. Valóság, 11 (1968)/5, 38–49.

„A zene és a falu mindennapi élete”. Népművelési Értesítő, 8 (1967)/1, 1–19.

„Recenzió V. Karbusicky és L. Kasan Die Erforschungen des Gegenwärtigen Standes der Musikalität című könyvéről”. Magyar zene, 4 (1964)/6, 654–655.

„Egy zeneszociológiai kutatásról”. Magyar zene, 4 (1964)/3, 257–266.

„A két Bánk bán”. In: Szabolcsi Bence–Bartha Dénes (szerk.): Zenetudományi tanulmányok az opera történetéből. Budapest: Zeneműkiadó, 1961, 45–79.

„Erkel-év”. Muzsika, 3 (1960)/2, 1–3.

„Az Állami Népi Együttes öt éve”. Táncművészet, 5 (1955)/9, 408–410.

„Táncművészetünk helyzete és a legsürgősebb tennivalók”. Táncművészet, 3 (1953)/11, 321–330.