Írások az egészségügyről

Az egészség társadalmi veszélyeztetettségéről; a népegészség romló állapotának magyarázatához
In: Cseh-Szombathy László–Tóth Pál Péter (szerk.): Népesedés és népességpolitika: tanulmányok. Budapest: Századvég, 2001, 221–270.
A teljes tanulmány >>>

Bevezető a »Szociális munkás a hospice-ban« című konferencián
Kharón, 4 (2000)/3, 69–77.
A teljes tanulmány >>>

Utak és korlátok az egészségügyben
Ezredforduló, 4 (1998), 3–7.
A teljes tanulmány >>>

A népegészség állapota. Az átalakulásban összetorlódott idő, és a jelenben élő folyamatos múlt
Utak és korlátok az egészségügyben (1997)

Az életküzdelmek ára: a megbetegedések következményei és magyarázata
In: Víg Mónika (szerk.): Hogyan éljük túl a XX. századot? Válogatás a budapesti Fidesz Akadémián 1989 márciusa és 1990 júniusa között elhangzott előadásokból. Budapest: Narancs Alapítvány, 1992, 106–138.
A teljes tanulmány >>>

Társadalmi ártalom, hiányzó védelem
Magyar tudomány, 34 (1989)/3, 226–236.

Betegség és társadalmi ártalom
Magyar tudomány, 32 (1987)/9, 689–702. (Kötetben megjelent: Csató Éva–Szentgyörgyi Zsuzsa: Sorskérdéseink. Tanulmányok. Budapest: Akadémiai, 1989, 85–98.)
A teljes tanulmány >>>

Az egyén és a társadalom felelőssége
In: Szollár Lajos (szerk.): Bíztató: „...Őrizd meg jól az életed”. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1988, 184–194.

Életmód és egészség
Élet és Tudomány, 43 (1988)/19, 598.
A teljes tanulmány >>>

Ártó és gyógyító társadalom?
Kortárs, 32 (1988)/11, 99–108.

Társadalmi ártalom, társadalmi védelem
Társadalomkutatás, 2 (1984)/1, 70–87.
A teljes tanulmány >>>

Az egészséggel kapcsolatos érdekek és értékek változásai
In: Barabás János–Vitányi Iván (szerk.):  Az életmódról. Korkép, körkép, kórkép 5. Budapest: Ifjúsági Lapkiadó Vállalat, 1984, 306–321.

Az egészség és betegség társadalmi szabályozottsága
In: Hoppál Mihály–Szecskő Tamás (szerk.): Életmód: modellek és minták. Budapest: TK, 1984. 181–191.
A teljes tanulmány >>>

A mentális egészség társadalmi veszélyeztetettsége – Az életmód, életvezetés károsító faktorai
In: A Magyar Pszichiátriai Társaság 1. kongresszusa. Budapest: Magyar Pszichiátriai Társaság, 1983, 3–13.
A teljes tanulmány >>>

Az egészséggel kapcsolatos érdekek és értékek változásai
In: Egészség és társadalom: A Magyar Szociológiai Társaság I. vándorgyűlése: Pécs, 1979. október 25–27. Budapest: Magyar Szociológiai Társaság, 1979, 181–194. (Másodközlés: Hoppál Mihály–Szecskő Tamás: Életmód modellek és minták. Budapest: Tömegkommunikációs Kutató Központ, 1984, 181–199.)
A teljes tanulmány >>>

The role of social factors in health sickness and recovery
Kézirat, elhangzott az upsalai kongresszuson, 1979.
A teljes tanulmány >>>