Írások az életmódról

A tárgy halála, a szemét élete 
Egyenlítő, 1 (2003)/5–6, 4–16.
A teljes tanulmány >>>

Mire jó a szociológia? 
In: Hidy Péter (szerk.): Az idő az életmódban: egy Békés megyei kutatás 25 éve. Békéscsaba: Békés Megye Képviselőtestülete, 1996, 15–23.
A teljes tanulmány >>>

A táplálkozás társadalmi és emberi viszonyai 
In: S. Nagy Katalin (szerk.):  A viselkedéskultúráról. Budapest: Kossuth Kiadó, 1984, 241–262.

A mentális egészség társadalmi veszélyeztetettsége – Az életmód, életvezetés károsító faktorai
In: A Magyar Pszichiátriai Társaság 1. kongresszusa. Budapest: Magyar Pszichiátriai Társaság, 1983, 3–13.
A teljes tanulmány >>>

A divat
In: Horgas Béla–Levendel Júlia (szerk.): Ez most a divat. Tanulmányok, esszék, cikkek, versek, novellák. Budapest: Gondolat, 1981, 11–21.
A teljes tanulmány >>>

Az élettörekvések és az ismeretterjesztés
In: Vercseg Ilona–Vitányi Iván (szerk.): Alapvetés. Szöveggyűjtemény a „nyitott” művelődési otthoni tevékenységéhez. Budapest: Múzsák Közművelődési Kiadó, 1980, 43–62.

A szocialista életmód térhódításának feltételei
In: A fejlett szocializmus építése. Budapest: Kossuth, 1978, 230–243.

Az életmód szervező szükségletek és a magyarázó értékek szerepéről 
Szociológia (1977)/3, 365–387.
A teljes tanulmány >>>

Az életmódkutatás néhány elvi problémája
In: Szántó Miklós (szerk.): Életmódkutatás a szocialista országokban. Budapest: Kossuth, 1978, 44–88.

Az élettörekvések és az ismeretterjesztés 
TIT Műhely (1980)/2, 7–32.
A teljes tanulmány >>>

Életmód, ismeretszükséglet, ismeretterjesztés 
TIT Műhely, (1973)/3–4, 69–87.
A teljes tanulmány >>>

Habit of life and aspirations
In: Some problems of Aspiration Research. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 1970, 1–18.
A teljes tanulmány >>>

Mit olvasnak a fiatalok? 
Világosság, 13 (1972)/6, 368–370.
A teljes tanulmány >>>

Needs and the way of life 
In: Szántó Miklós (szerk.):  Ways of life: Hungarian sociological studies. Budapest: Corvina, 1977, 217–259.

Tájékozatlanság az információözönben 
Jel-kép, 4 (1983)/2, 6–11.

The way of Life in Time, in Objects and in Values
In: Gazsó Ferenc–Bertalan László (szerk.): An overview of sociological research in Hungary. Budapest: Akadémiai, 1978, 140–143.

Túl/lebecsült anyagiak és megpörkölődött eszmék – A nyolcvanas évek televíziózása elé 
Filmvilág, 25 (1982)/5, 53–56.

Világunk tárgyai, tárgyaink világa
In: Pohárnok Mihály (szerk.): Örökség: tárgy- és környezetkultúra Magyarországon. Kiállításkatalógus. Műcsarnok, Design Center, 1985, 3–8.
A teljes tanulmány >>>

Létérdek, érdeklődés és az életmód tendenciái. A nyolcvanas évek és a Televízió.
Budapest: MTA Szociológiai Intézet, 1981.

Der Soziale Wandel und die Veränderung der Lebensweise
In: Balla Bálint (szerk.): Historische Entwiklung und sozialer Wandel. Band I. Stuttgart: Enke, 1974, 115–142.
A teljes tanulmány >>>