A zene életének szociológiája

Zeneműkiadó, 1969
234 oldal

[A kötet fülszövege] Korunk egyik legérdekesebb, s ezért a közönség körében nagyon népszerű tudománya a szociológia. Mindenkit izgat, foglalkoztat a mai társadalom különböző szektorainak élete, az élet különböző megnyilvánulásainak összefüggése egymással. S valóban – ha korunk ellentmondásait akarjuk felismerni, ha a kendőzetlen igazságra vagyunk kíváncsiak: a legfőbb támaszték a szociológia adatokra építő kutatómunkája.
Losonczi Ágnes ezekkel az eszközökkel nyúl hozzá a címben feltett kérdéshez. Nem a szakmuzsikus magasra tolt mércéje, nem a laikus zenekedvelő esetleg egyoldalú rajongása, nem az irányított és irányítani akaró szemlélet vagy a muzsikát elutasító műveletlenség szempontja a mérvadó. Csak egy: a tények. A tények és a belőlük levonható reális következtetések.
A tények pedig megmutatják országunk zenei életének térképét. A falutól a nagyüzemen át a koncertközönségig ível a panoráma, amelyben megtalálhatjuk a pozitív jelenségeket éppúgy, mint a negatívakat. A zene nemesítő hatalmáról, hatásáról éppúgy szólnak a grafikonok és táblázatok mint a muzsika számára „elveszett” nemzedékekről és rétegekről. Tulajdonképpen nemcsak a zenéről van szó ebben a könyvben, hanem – innen kiindulva – művelődési életünk számos területéről is. Mint ahogy Losonczi Ágens vizsgálatai nemcsak a tulajdonképpeni zenét foglalják magukba, hanem életünk úgyszólván teljes „hangképét”, a gyári vagy természeti zajtól Beethoven szimfóniáiig.
Az igazság tanulmányozása mindig érdekes – a könyv, a statisztikai táblák, a grafikonok, a mutatók maga az olvasmányosság, az izgalmas lektűr, mindazok számára, akik valamilyen módon törődnek zenei életünkkel. Akár zenekedvelők, akár a kulturális élet felelős vezetői. 
A teljes kötet >>>

 

RECENZIÓK A KÖTETRŐL

Koroknai Zsuzsa: A zene közszükséglet
Élet és Irodalom, 1970. július 25. 
A teljes recenzió >>>

Gábor István: A zene életének szociológiája
Magyar Nemzet, 1970. július 12.
A teljes recenzió >>>

Fodor Ákos: Losonczi Ágnes: A zene életének szociológiája
Hajdú-Bihari Napló, 1970. április 16.
A teljes recenzió  >>>

 

KAPCSOLÓDÓ INTERJÚK

Először az országban megröntgeneztek egy megyét
Szenes Imre riportja
(Népszava, 1970. október 24.)
A teljes cikk >>>

A zene életének szociológiája
Kovács Judit interjúja
(Magyar Nemzet, 1968. március 31.)
A teljes interjú >>>