Zene-ifjúság-mozgalom

Zeneműkiadó, 1974
338 oldal

[A kötet fülszövege] Minden tiszta törekvésű könyv egyetlen alapvető várakozással fordul az olvasóhoz: olyan tiszta hittel olvassák, amilyennel írták. Ennek a könyvnek a szerzője nem kevesebbre vállalkozott, mint felszabadult életünk első huszonöt esztendejének összefoglalására – annak a három tényezőnek a pilléreire támaszkodva, amelyek számára és sokunk számára a legfontosabbak: az ifjúságra – a majdan jelenné váló jövő mindenkori letéteményesére –, a mozgalomra – társadalmi életünk továbblendítőjére –, és a zenére – az érzelmek legösztönösebb, legközösségibb, egyszersmind legemberibb kifejező eszközére. Azt a három évtizedet méri fel, amely alatt „megforgattuk” a világot”, tudva, hogy ez nem történhetett zökkenők nélkül. Tárgyilagosságra törekszik, de tárgyilagossága nem a hűvös kívülállóé, hanem a mindennel velerezdülő, lelkesedő, csalódó, bizakodó benneélőé. Célja az, hogy új utakat keresve semmit se feledjünk abból, ami helyeset már megtaláltunk, s egyetlen olyan hiba se ismétlődjék meg, amelyet egyszer már elkövettünk. Három évtized uralkodó tömegzenei áramlatait elemzi: a népdal, tömegdal, kórusmozgalom, beat változásait, a közösségretalálás, közösségvesztés, új-közösségkeresés társadalmi fejlődést követő zenei útját. Áll rá a József Attilától kölcsönzött szép mottó: „Én dolgozni akarok. Elegendő harc, hogy a múltat be kell vallani.” Mert a múltat be kell vallani, hogy dolgozhassunk, s hogy a jelen és a jövő – a majdani múlt – bevallása ne legyen harc többé.

A teljes kötet>>>

 

RECENZIÓK A KÖNYVRŐL

Ablonczy László: Zene, ifjúság, közösség
Magyar Hírlap, 1974. október 25.
A teljes recenzió >>>

Vitányi Iván: Losonczi Ágnes: ZeneIfjúságMozgalom
Valóság, 17 (1974)/11, 101–103.
A teljes recenzió >>>

Maróthy János: Losonczi Ágnes: ZeneIfjúságMozgalom
Társadalmi Szemle, 29 (1974)/12, 104–105.
A teljes recenzió >>>

Maróthy János: A szociológia korbácsa
Muzsika, 17 (1974)/10, 27–28.
A teljes recenzió >>>

Cservenák Róbert: Losonczi Ágnes: Zene - Ifjúság - Mozgalom
Létünk, 1 (1980)/ 24, 258-265.
A teljes recenzió >>>